Happy Navaratri - Gudinnefestivalen som sker två gånger per år i Indien , vår och höst.  I går 18e mars startade vårnavaratri som löper nio nätter framöver till 26e mars. En tid för en inre vårstädning .

Det handlar om att aktivera Chit Shakti i vår hjärna och få tillgång till vår djupaste kraft.

De första tre nätterna tillhör Gudinnan Durga som rider på sin tiger och modigt möter sina egna demoner. Kommande natt 19e är den natten då du har chansen att rena dina djupaste och svåraste karman. det kan ha med relationen till pengar, kärlek och din egen värdighet att göra. Möt ditt mörker denna natt med tigerns mod och dina egens öppna ögon. Många kan uppleva dessa nätter som utmanande, men ta emot vad dina drömmar berättar för dig. Hennes mantra är Om Dum Durgayei namaha. 

Från natt 21-till 23e Så kommer Gudinnan Lakshmi och det är dags att ta emot all kärlek som du är värd, att ge vidare och att vårda allt som kommer till dig...Lakshmi låter dig få vara älskad som du är och att släppa gammalt karma och tankar om ovärdighet. Ditt liv är här och nu, så fira! Fira Dig, din kropp, dina relationer och din kärlek ! Hennes mantra är Shreem Bree.

De sistra tre 24-26 mars nätterna tillhör Gudinnan Saraswati som bjuder in dig till ett högre andligt medvetande, brilliant intellekt och kreativitet. Du ÄR den kreativa och skapande gudinnan på jorden. Låt dig själv följa dina drömmar och skapa fritt...hennes mantra är Om Saraswatyai namaha.

Gudinnans och yoginins väg är stigar i ditt undermedvetna och dina drömmar. Så dessa dagar - dröm, meditera , gör fysisk yoga och fri rörelse och många savasana och se vad som kommer till dig ...

Happy Navartri / L